ساختار جمله در انگلیسی با انواع مثال و جملات

ساختار جمله در انگلیسی

یکی از دغدغه های مهم زبان آموزان یادگیری ساختار جمله در انگلیسی است که جزو مباحث سخت در زبان انگلیسی محسوب می شود. اگر شما نیز به دنبال این هستید که ساختار انواع جملات را در انگلیسی یاد بگیرید و بتوانید آنها را به اجزای کوچک تر تقسیم کنید دیگر نگران نباشید. در این مطلب ساختار انواع جمله در زبان انگلیسی به همراه مثال های زیادی، به صورت واضح به زبانی ساده بیان شده و شما با مطالعه این مطلب می توانید این مبحث را به خوبی یاد بگیرید.

جمله در زبان انگلیسی

مهم ترین مفهوم در زبان انگلیسی جمله و ساختار آن است و در انگلیسی یا هر زبان دیگری، یادگیری ساختار جمله  (sentence structure) از اهمیت زیادی برخوردار است. ساختار جمله در هر زبانی بر اساس گرامر آن مشخص می شود و برای یادگیری ساختار جمله در انگلیسی شما باید با گرامر آن آشنا شوید. در انگلیسی برای انواع جملات گرامر و قواعد دستوری خاصی وجود دارد تا به وسیله آن بتوان مفهوم و معنی اصلی را به طور دقیق به مخاطب منتقل کرد.

اما قبل از اینکه به بحث ساختار جملات بپردازیم باید با اینکه جمله چیستو عناصر جمله آشنا شوید. جمله گروه و مجموعه ای از کلمات است که در کنار یکدیگر معنی و مفهوم خاصی را به مخاطب منتقل می کنند. کلماتی که در جمله قرار می گیرند هر کدام دارای نقش مهمی هستند که این نقش های عبارتند از:

 • فعل Verb
 • اسم  Noun
 • صفت  Adjective
 • قید  Adverb
 • حرف ربطی  conjunctions
 • حرف اضافه  preposition
 • حرف تعریف و…

اجزای جمله

هر جمله ای در هر زبانی برای اینکه جمله محسوب شود، باید فعل (Verb) یعنی کار انجام شده و فاعل (Subject) یعنی کننده کار که می تواند اسم، شیء، حیوان و… باشد، را داشته باشد. ساده ترین جمله از فعل و فاعل تشکیل شده؛ مانند جمله (_he went او رفت) he :فاعل و went: فعل جمله است. اما معمولاً بیشتر جملات در انگلیسی از فاعل+فعل+مفعول تشکیل می شوند. مفعول (Object) عبارتی است که در عمل فعل روی آن انجام شده است. در جمله زیر شما می توانید با جایگاه مفعول آشنا شوید.

Johnny doesn’t like school.

 جانی مدرسه را دوست ندارد.

در این جمله Johnny فاعل جمله و doesn’t like فعل جمله است و همچنینschool نیز نقش مفعول را دارد که فعل دوست نداشتن بر آن واقع شده است.

تعریف ساختار جمله

ساختار جمله در انگلیسی با انواع مثال و جملات - بلو مارکتینگ

ساختار جمله در انگلیسی نحوه چیدن کلمات را تعیین می کند و باعث می شود منظور درست به مخاطب منتقل شود. برای اینکه این ساختار را یاد بگیرید ابتدا باید به نکاتی توجه کنید. اولین نکته این است که ساختار جمله در نگارش با گفتار آن متفاوت است و ساختار هر کدام متناسب با خود تغییر می کند. برای نگارش ساختار جمله باید بدانید از علائم نگارشی به درستی استفاده کنید؛

چرا که استفاده از علائم نگارشی در جای نادرست آن ممکن است معنای اشتباهی را منتقل کند. برای شروع هر جمله ای باید همیشه حروف ابتدای جمله را به شکل بزرگ آنها بنویسید. تک تک اجزای جمله از جمله فاعل، فعل، نقطه ویرگول، ویرگول یا بند و… همه باید در جای درستشان قرار بگیرند نظم ساختار جمله حفظ شده و معنی به درستی منتقل شود.

برای درک بهتر نکات بالا به مثال های زیر توجه کنید:

Rima went to hospital for serving people.   

ریما برای خدمت به مردم به بیمارستان رفت

Rima went to hospital. For serving people.   

ریما به بیمارستان رفت. برای خدمت به مردم

توضیح:

در اولین جمله با قرارگیری درست هر یک از اجزای جمله، منظور کاملاً منتقل شده و ساختار جمله درست است. اما در جمله دوم، به دلیل قرارگیری نقطه بین جمله، جمله ساختار درستی ندارد و منظور آن به طور ناقص منتقل شده است.

انواع ساختار جمله

انواع جملات در بندهای انگلیسی به طورکلی به 4 دسته زیر تقسیم بندی می شوند که در این مطلب هر یک از ساختار جملات زیر را با انواع مثال ها به دقت بررسی می کنیم.

 • ساختار جمله ساده
 • ساختار جمله مرکب
 • ساختار جمله پیچیده
 • ساختار جمله پیچیده – مرکب

ساختار جمله ساده

همان طور که قبل تر اشاره شد جملات ساده از فعل و فاعل و بیشتر مواقع مفعول نیز تشکیل شده اند که معنی یا مفهومی را در مورد یک اتفاق یا حالت می رسانند. به طورکلی ساختار جملات ساده از قاعده زیر تشکیل شده است:

فاعل + فعل قابل صرف + مفعول

مثال

Rahul waited for the bus.

رائول منتظر اتوبوس بود.

در این جمله Rahul فاعل جمله و waited که گذشته فعل Wait است، فعل این جمله است.

Sheela likes dark chocolate.

شیلا شکلات تلخ دوست دارد.

در جمله بالا Sheela فاعل جمله، likes فعل و dark chocolate مفعول جمله است.

چند مثال دیگر

I have an old blue pen.   

من یک خودکار آبی قدیمی دارم

I prefer tea.   

من چای را ترجیح می دهم

Julie likes coffee.   

جولی قهوه دوست دارد

The earth revolves around the sun.   

زمین دور خورشید می چرخد

The moon revolves around the earth.   

ماه دور زمین می چرخد

I have some ideas about physics.   

من چند نظریه در مورد فیزیک دارم

I like the Taj Mahal.   

من تاج محل را دوست دارم

ساختار جملات مرکب

ساختار جمله در انگلیسی با انواع مثال و جملات - بلو مارکتینگ

جملات مرکب نسبت به جملات ساده کمی پیچیده تر هستند و شما در ساختار این جملات شاهد دو بند جمله هستید که این دو جمله به وسیله حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که در مورد ساختار این جملات باید بدانید این است که دو بندی که در ساختار جملات مرکب استفاده می شوند، از لحاظ معنی و اجزای جمله مانند فاعل، فعل و مفعول کاملاً از یکدیگر مجزا هستند. ساختار جملات مرکب طبق قاعده زیر است که این قاعده را می توانید در مثال ها مشاهده کنید:

بند مستقل + حرف ربط هم پایه ساز + بند مستقل

حروف هم پایه ساز  (coordinating conjunctions)که میان دو بند در ساختار جملات مرکب برای اتصال آنها قرار می گیرندمی تواند یکی از حروف زیر باشد. در زبان انگلیسی به طورکلی 7 حرف ربط هم پایه ساز دارد که عبارتند از:

And: و

But: اما

Or: یا

Nor: هیچ کدام

For: برای

Yet: هنوز

So: پس

مثال

I like apples, and he likes orange.   

من سیب دوست دارم و او پرتقال دوست دارد

در جمله بالا I like apples بند مستقلand حرف ربط و he likes orange بند مستقل دوم است.

He is a doctor, and I am a Engineer.   

او یک دکتر است و من یک مهندس هستم

در این جمله He is doctor بند مستقلand حرف ربط و I am an engineerنیز بند مستقل است.

چند مثال دیگر

I like orange, and he likes mango.   

من پرتقال دوست دارم و او انبه دوست دارد

My wife is a doctor, and I am an engineer.   

همسرم یک پزشک است و من یک مهندس هستم

John wants to do to parties, but Mary likes to stay indoors.   

جان می خواهد به مهمانی برود؛ اما ماری می خواهد در خانه بماند

We had a little accident on our way; we were the last ones to arrive.   

ما در مسیرمان یک تصادف جزئی کردیم، ما آخرین نفری بودیم که رسیدیم

He loves in Kolkata and she lives in Delhi.   

او کلکته را دوست دارد و او (زن) در دهلی زندگی می کند

Rimi loves chocolate, and Harry likes ice cream.   

ریمی عاشق شکلات است و هری بستنی دوست دارد

His brother is a teacher, and his mother is a software engineer.   

برادر او یک معلم است و مادرش یک مهندس نرم افزار است

ساختار جمله پیچیده

ساختار جمله در انگلیسی با انواع مثال و جملات - بلو مارکتینگ

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) باتوجه به اینکه از نام آن مشخص است جمله ای پیچیده تر از جمله مرکب است، با ساختار جمله مرکب تفاوت دارد. در زبان انگلیسی به جز جمله های مستقل که به آن بند مستقل یا جمله واره مستقل می گویند، بند وابسته یا جمله واره وابسته نیز وجود دارد که از نظر معنی و همچنین اجزای ساختاری جمله خود به یک جمله مستقل نیازمند است.

در ساختار جمله پیچیده از یک بند مستقل و یک بند وابسته استفاده می شود که بند وابسته باید دارای حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) باشد. حروف وابسته ساز یا ضمایر موصولی که در زبان انگلیسی برای متصل کردن بند مستقل به بند وابسته به کار برده می شوند عبارتند از:

After: بعد از این که

Although: اگر چه

As: زیرا

Because: زیرا

Before: قبل از این که

How: طوری که

If: اگر

Once: وقتی که

Since: از آنجا که

Than: تا این که

That: که

Though: با این که

Till: تا

Until: تا

When: موقعی که

Where: جایی که

Whether: که آیا

While: در حالی که

ضمایر موصولی هم عبارتند از:

That: که

Which: چیزی که

Who: کسی که

Whom: کسی که

Whose: مال کسی که

به طورکلی ساختار جملات پیچیده در انگلیسی از قاعده زیر پیروی می کند:

بند مستقل + حرف وابسته ساز یا ضمیر موصولی + بند مستقل وابسته

مثال

Somi waited for his friend, as she was too late.   

سامی منتظر دوستش ماند؛ زیرا او خیلی دیر کرده بود

در این جمله بند مستقل جمله Somi waited for his friend است و حرف وابسته سازas نیز نقش متصل کردن این دو جمله را دارد. she was too late نیز بند وابسته جمله است.

Rinky missed the flight because she fell sick suddenly.   

رینکی از پرواز جا ماند زیرا ناگهان مریض شد

دراین جمله Rinky missed the flight بند مستقل، because حرف وابسته ساز و she fell sick suddenly نیز بند وابسته است.

چند مثال دیگر

We missed the train because he fell sick at the last moment.   

ما از قطار جا ماندیم؛ زیرا در لحظه آخر او مریض شد

They missed their flight because their car broke down in middle of the road.   

آن ها از پروازشان جا ماندند؛ زیرا ماشینشان بین راه خراب شد

He called his dad when there was a loud noise outside the building.   

او پدرش را صدا زد؛ زیرایک صدای بلند از بیرون ساختمان آمد

The dog started barking when someone entered the house.   

سگ وقتی کسی وارد خانه می شد، واق واقمی کرد

He left hurriedly when he received a call from his wife.   

او وقتی همسرش تماس گرفت، با شتاب رفت

Do you know that girl who is standing near the main gate?   

آیا آن دختری نزدیک دروازه اصلی ایستاده را می شناسی

Can you recognize this man who has committed this crime?   

آیا این مردی که به این جرم مرتکب شده را می شناسی

ساختار جمله پیچیده – مرکب

پیچیده ترین ساختار جمله در انگلیسی ساختار جمله پیچیده – مرکب است که ترکیبی از جملات پیچیده و مرکب است. ساختار این جملات شامل دو بند مستقل، یک بند وابسته و حرف ربط است و طبق قاعده زیر تشکیل می شوند:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل

مثال

Rehana doesn’t like the sea because she doesn’t about swimming. So she visits the mountains.   

ریحانا دریا را دوست ندارد زیرا او شنا بلد نیست؛ بنابراین او به کوهستان می رود

Rehana doesn’t like the sea = بند مستقل

Because = حرف ربط

So the people ran away = بند وابسته

Nobody couldn’t take pictures = بند مستقل

The Royal Bengal tiger started roaring, so the people ran away and nobody couldn’t take pictures.   

ببر بنگال سلطنتی شروع به غرش کرد، به همین دلیل مردم فرار کردند و هیچ کس نتوانست عکس بگیرد

The Royal Bengal tiger started roaring = بند مستقل

So = حرف ربط

because she doesn’t know about swimming = بند وابسته

so she visits the mountains = بند مستقل

چند مثال دیگر

Dona doesn’t like the town because that is very congested, so she stayed in the village.   

دونا شهر را دوست ندارد؛ زیرا خیلیشلوغ است، به همین دلیل در روستا ماند

The tiger started roaring, so the deer ran away and nobody couldn’t take pictures.   

ببر شروع به غرش کرد، به همین دلیل گوزن فرار کرد و هیچ کس نتوانست عکس بگیرد

Sahadev forgot his wife’s birthday, so he listens to her nice words when the birthday comes every year.   

ساهادو تولد همسرش را فراموش کرد، به همین دلیل او وقتی تولدش می شود، به جملات زیبایش گوش می دهد

John couldn’t come to the playground because he had a high fever, so the whole team was unhappy.   

جان نتوانست به زمین بیاید؛ زیرا او تب بالایی داشت، به همین دلیل کل تیم ناراحت بودند

He left the office early without telling anyone but called me late at night.   

او اداره را بدون این که به کسی بگوید زودتر ترک کرد، اما نیمه شب به من زنگ زد

Though Minu prefers watching old Bengali films only, she booked a ticket for an animation movie, and she loved it.   

مینو با این که فقط تماشای فیلم های قدیمی هندی را ترجیح می دهد، یک بلیت برای یک فیلم انیمیشنی گرفت و عاشق آن فیلم شد

جمع بندی

اگر قصد دارید با زبان انگلیسی به طور کامل آشنا شوید و بتوانید ساختار هر جمله ای را تشخیص دهید، مطلب این مطلب به شما کمک زیادی می کند؛ زیرا در این مطلب ضمن بررسی جمله و اجزای تشکیل دهنده آن، ساختار انواع جملات در زبان انگلیسی مانند جمله ساده، جمله مرکب، جمله پیچیده و جمله پیچیده – مرکب بررسی شده و برای یادگیری بهتر شما مثال های زیادی گردآوری شده است.

امتیاز تون خیلی برامون مهمه!

از 1 تا 5 امتیاز بدید

5 / 5. تعداد رای: 1

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *