جمله‌ سازی انگلیسی با قواعد آن به زبان ساده

جمله‌ سازی انگلیسی با قواعد آن به زبان ساده

جمله‌ سازی انگلیسی در این زبان شامل ساختن جملات ساده، مرکب و پیچیده است که هر زبان‌آموزی برای اینکه بتواند در زبان انگلیسی جمله بسازد، باید قوانین خاصی را یاد بگیرد. در مطلب سعی داریم شما را با این قوانین آشنا کرده و به شما آموزش دهیم جمله در انگلیسی از چه اجزایی تشکیل شده و هر کدام از انواع جمله‌ها در این زبان چگونه ساخته می‌شوند. 

تعریف جمله در زبان انگلیسی

تعریف جمله در زبان انگلیسی

مجموعه‌ای از واژگان که بر اساس دستور زبان خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و حس یا معنی معینی را منتقل می‌کنند. ساده‌ترین جمله در هر زبانی از اسم و فعل تشکیل شده است. به مثال زیر توجه کنید تا با یک جمله ساده که شامل اسم و فعل است آشنا شوید.

Mary walked.

«ماری» قدم زد.

در این جمله، «Mary» اسم یا همان فاعل که انجام‌دهنده کار و «walked» فعل است. اکثر جملات در انگلیسی دارای فاعل و مفعول هستند که مفعول عبارتی است کار بر آن واقع شده است. جمله زیر مثالی از وجود مفعول در جمله است:

Mary walked towards the hotel.

«ماری» به‌طرف هتل قدم زد.

در جمله بالا «Mary» فاعل و «hotel» مفعول است که فعل یا همان عمل قدم زدن فاعل، بر آن واقع شده است.

People need food.

مردم به غذا احتیاج دارند.

در این جمله «People» فاعل و «food» مفعول جمله است.

عناصر اصلی جمله در زبان انگلیسی

عناصر اصلی جمله در زبان انگلیسی

برای یادگیری قواعد و قوانین جمله‌ سازی انگلیسی ابتدا باید با عناصر اصلی در جمله آشنا شوید؛ به همین دلیل در این مطلب شما را به طور مختصر با عناصر اصلی جمله آشنا کرده و سپس به بررسی نحوه ساختن جمله و انواع جمله در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

· فاعل:

«فاعل» (Subject) عبارتی است که می‌تواند شامل اسم شخص، حیوان، شیء یا مکانی باشد که در جمله کننده کار است. در زبان انگلیسی مانند زبان فارسی برای جمله‌بندی، فاعل در ابتدای جمله قرار می‌گیرد. مانند مثال‌های زیر:

I like spaghetti.

من اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books.

او کتاب‌های زیادی می‌خواند.

She opened the door.

او در را باز کرد.

· فعل:

«فعل» (Verb) عبارتی است کار یا عملی را نشان‌ می‌دهد که فاعل انجام می‌دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I play volleyball.

من والیبال بازی می‌کنم.

James went to school .

جیمز به مدرسه رفت.

My brother rides a bicycle.

برادرم دوچرخه سواری می‌کند.

بیشتر بخوانید: تولدت مبارک به انگلیسی با ۴۰ روش تاثیر گذار

· مفعول:

«مفعول» (Object) عبارتی است که در عمل فعل روی آن انجام شده و می‌تواند اسم شخص، حیوان، شی یا مکانی باشد. Tom like flowers.

تام گل‌ها را دوست دارد.

I reads many books.

من کتاب‌های زیادی می‌خوانم.

· عبارت حرف‌اضافه‌ای:

«عبارت حرف‌اضافه‌ای» (Prepositional Phrase) که همراه با حرف‌اضافه می‌آید و به توصیف یا شرح کلمه‌ای در جمله می‌پردازد. حرف‌های اضافه ارتباط با اسم را مشخص می‌کند و در انگلیسی حروف اضافه عبارتند از: in ,on ,from ,at ,of. به جمله‌های توجه کنید تا با عبارت حرف‌اضافه‌ای در جمله‌ سازی انگلیسی آشنا شوید.

I like spaghetti for dinner.

من برای شام اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books in the library.

او کتاب‌های زیادی در کتابخانه می‌خواند.

اجزاء کلام در زبان انگلیسی

اجزاء کلام در زبان انگلیسی

برای اینکه بتوانید اجزای هر جمله‌ای را مشخص کنید یا بتوانید جمله‌ای به اجزای کوچکتری تقسیم کنید باید با اجزای کلام یا انواع کلمه (Parts of Speech) آشنا شوید. در بخش قبل با اجزای مهم جمله که شامل اسم، فعل، مفعول اشنا شدید و دانستید هر کدام در جمله چه نقشی را ایفا می‌کنند. در این قسمت به اجزای بیشتری در جمله می‌پردازیم.

    ضمیر: «ضمیر» کلمه‌ای است که آن را به‌جای اسم به کار می‌برند. به عبارت دیگر ضمیر جانشین اسم است. «he» یا «they» یا «she» نمونه‌هایی از ضمیر هستند که در جملات انگلیسی به‌جای اسم استفاده می‌شوند و از تکرار آن جلوگیری می‌کنند.

    صفت: «صفت» کلمه‌ای است که در برای بیان ویژگی اسم استفاده می‌شود و اسم یا صفت دیگری را توصیف می‌کند. مانند «beautiful» یا «shiny».

    قید: «قید» نیز کلمه‌ای است که فعل را توصیف می‌کند و چگونگی و نحوه انجام عمل مانند زمان یا حالت آن را نشان می‌دهد، مانند «carefully» یا «brightly».

    حرف ربط: «حرف ربط» به‌عنوان رابط میان کلمات استفاده می‌شود و دو کلمه یا دو جمله را به هم مرتبط می‌کند، مانند «and» یا «but».

    حرف ندا: «حرف ندا» به‌تنهایی معنی مستقلی دارد و معمولاً بعد از حرف ندا منادا آماده و بعد از آن از علامت تعجب استفاده می‌شود. حرف ندا را برای بیان حالات شخص یا اسم که به آن منادا می‌گویند به کار برده می‌شود، مانند «wow» یا «oh».

انواع جمله در انگلیسی

انواع جمله در انگلیسی

جملات در انگلیسی به دو دسته جمله مستقل و جمله وابسته تبدیل می‌شوند که در این بخش هر دو نوع این جملات را بررسی می‌کنیم تا با آنها آشنا شوید.

جمله‌واره مستقل:

«جمله‌واره مستقل» (Independent Clause) که به‌تنهایی  به‌عنوان یک جمله کامل در نظر گرفته می‌شود و از فعل و فاعل تشکیل شده است. این نوع جملات معنی کامل داشته و برای رساندن معنی نیازی به ادامه جمله یا جمله دیگری ندارند. مانند جملات زیر:

I play after school.

من بعد از مدرسه بازی می‌کنم.

Rose helps her mother every day.

رز هر روز به مادرش کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: تولدت مبارک به ترکی استانبولی با ترجمه وجملات کوتاه

جمله‌واره وابسته:

«جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) جمله‌ای است که به‌تنهایی جمله کاملی نبوده و برای آن ‌که به جمله کاملی تبدیل شود و معنی آن تکمیل شود، باید به یک جمله‌واره مستقل وصل شود. برای اینکه بتوان یک جمله‌واره وابسته را به یک جمله‌واره مستقل وصل کرد باید از کلمه یا عبارت «حرف ربط وابسته» (Subordinating Conjunction) استفاده کرد. در دو جمله زیر، «Although » و «Because» حروف ربط وابسته هستند.

Although I like football,…

اگرچه من فوتبال را دوست دارم،…

Because he reads many books,…

چون او کتاب‌های زیادی می‌خواند،…

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، دو جمله بالا کامل نبستند و به تنهای معنی نمی‌دهند به همین دلیل با افزودن جمله‌واره مستقل معنی آنها کامل می‌شود. شکل کامل شده این جمله به شرح زیر است:

Although I like football, I rarely play it.

اگرچه من فوتبال دوست دارم، به‌ندرت آن را درست می‌کنم.

Because he reads many books, he has a lot of information about everything.

چون کتاب زیاد می‌خواند، درباره همه چیز اطلاعات زیادی دارد.

ساختار جمله در انگلیسی

ساختار جمله در انگلیسی

به طور کلی برای جمله‌بندی انگلیسی باید از سه جزء فاعل، فعل و مفعول استفاده کرد که فرمول زیر نشان‌دهنده ساختار کلی آن است.

Subject + verb + object

اما باید بدانید در زبان انگلیسی جملات از نظر ساختاری به سه دسته تقسیم می‌شوند که ساختارهای پیچیده‌تری از فرمول بالا دارند. این سه دسته عبارت‌اند از:

  • «جملات ساده» (Simple Sentences)
  • «جملات مرکب» (Compound Sentences)
  • «جملات پیچیده» (Complex Sentences)

ساختار جملات ساده

جملات ساده از یک جمله‌واره مستقل تشکیل شده‌اند که در ساده‌ترین حالت از یک فاعل و فعل ساخته شده‌اند؛ اما جملات ساده در انگلیسی می‌توانند دارای قید، صفت، عبارت حرف‌اضافه‌ای و… باشد.

The man went to the store.

مرد به فروشگاه رفت.

در این جمله to the store عبارت حرف‌اضافه‌ای است.

I have a blue bag.

من یک کیف آبی دارم.

Blue در این جمله صفت اسم است و bag را توصیف کرده است.

بیشتر بخوانید: دوست دارم به ترکی استانبولی به ۶۸ روش با ترجمه و مثال

ساختار جملات مرکب

جملات مرکب در انگلیسی حداقل از دو جمله‌واره مستقل تشکیل شده‌اند که یک «حرف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunction) این دو جمله را به هم وصل می‌کند. به طور کلی هر جمله مرکب از اجزای زیر ساخته شده است:

  • جمله‌واره مستقل اول: The man went to the store
  • حرف ربط هم‌پایه: and
  • جمله‌واره مستقل دوم: the sales clerk sold him some milk

در این ساختار هر یک از جملات فاعل و فعل مستقل دارند. مانند مثال زیر:

The man went to the store, and the sales clerk sold him some milk.

مرد به فروشگاه رفت و فروشنده به او مقداری شیر فروخت.

ساختار جملات پیچیده

جملات پیچیده از یک جمله‌واره مستقل it releases neutrons و یک جمله‌واره وابسته When an atom is split تشکیل شده است. مانند مثال زیر:

When an atom is split, it releases neutrons.

وقتی اتم شکافته می‌شود، نوترون آزاد می‌کند.

جمع بندی

برای جمله‌سازی انگلیسی ابتدا باید با اجزای جمله و نقش کلمات آشنا شده تا بتوان هر واژه را برای ساختن جمله در جای مناسب آن به کار برد. با مطالبی که در این مطلب ارائه شد شما یاد گرفتید، جمله چیست و از چه عناصر اصلی تشکیل شده و در زبان انگلیسی جملات به چند نوع تقسیم می‌شوند.

امتیاز تون خیلی برامون مهمه!

از 1 تا 5 امتیاز بدید

4.4 / 5. تعداد رای: 147

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.